อบรมวิธีกำจัดสารเคมี และการใช้ชุดป้องกันเคมี

วิธีการกำจัดสารเคมี พร้อมการใช้ชุดป้องกันสารเคมี (8 ชั่วโมง)