Thermoprobe TP7-D (รีวิว+ซับไทย)

การใช้งานเบี้องต้น + รีวิว THERMOPROBE TP7-D

 

เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและสารเคมี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม TP7-D

- วัดอุณหภูมิได้ -40 ถึง +204 °C / -40 ถึง +400 °F (อ่านอุณหภูมิได้ 2 มาตรา)

- มีความเที่ยงตรง ± 0.1 °C จาก 0 ถึง 100 °C , ± 0.2 °F จาก 32 ถึง 200 °F

 

เหมาะสำหรับ

- โรงกลั่นน้ำมัน

- โรงงานผลิตสารเคมี

- ปั๊มน้ำมัน

- ศูนย์ Survay

- บริการขนส่งน้ำมัน และสารเคมี

มาตรฐานรับรอง